Външният дълг на България намалява до 37,720 млрд. евро през февруари

Вътрешнофирменото кредитиране е 14,712 млрд. евро и е с 56,5 млн. евро повече в сравнение с края на 2020 г., отчита БНБ

Външният дълг на България намалява до 37,720 млрд. евро през февруари

Снимка: Bloomberg

Коментари